WAT IS ONZE MISSIE

Een groeiende groep consumenten wil zijn behoefte aan voedsel vervullen met locale producten en met zorg en respect voor de boer. Boeren hebben de behoefte aan afzetzekerheid aan een eerlijke prijs. Voor kandidaat-boeren is dit zelfs een conditio sine qua non om te durven starten.

Dit platform wil consumenten en diverse bestaande en nieuwe boeren samenbrengen.

De afstemming van de behoeften van de consumenten met de boeren en voedselproducenten is hierbij centraal, zodat afzet wordt verzekerd, voedseloverschotten worden vermeden, risico wordt gedeeld en een eerlijke kost kan berekend worden, dit alles rekening houdend met het milieu. Een eerlijke kost houdt ook een eerlijk inkomen in voor de producent en de wederzijdse zorg. Dit realiseren we door te werken met oogstaandelen/opbrengstaandelen. De consumenten en boeren/veetelers/imkers/… gaan in dialoog. De voedselteler engageert zich om te produceren waar de groep consumenten behoefte aan heeft. De groep consumenten engageert zich om (een deel van) de jaarlijkse productie van een bedrijf samen aan te kopen. Op transparante wijze en in overleg gaan producenten en consumenten geproduceerde hoeveelheden, kosten, frequentie van levering  tijdens dat jaar bepalen. Een grote gemeenschap van consumenten kan nieuwe boeren en voedseltelers de kans geven, stimuleren en ondersteunen om te starten met een zaak. De consumenten en de producenten hebben een gelijkwaardige positie in het platform.

: